רוני אשכול Roni Eshkol

כותבת ומציירת

יום שלישי, 26 באפריל 2011

שעון שבת

שעון גדול הוא השבוע

זרזיף החול הדק הולך בו ואוזל

שעת הדלקת נרות שבת היא שעת חסדו של

הגרגר האחרון

הנוחת ברכות

על פסגת החול

ונחעיניי רפות, נעצמות

גפרור רוטט בעליזות בין אצבעותיי

אוזניי קשובות

לברכה המתמלמלת מעצמה מבין שפתיי

מציתה

ומייחלת

רק עוד רגע קט

לאהובשקיעת שני וארגמן

מלהיטה את הפתילים

באש סבלנית וחומלת

הזמן

נעצר באחת

שבתאני פותחת את עיניי להבדיל

מביטה באור הנר המשתקף בי

האש עכשיו אחרת

קצרת רוח ונסערת

מבערת בדין

מעשנת

ושעון החול כבר על ראשו עומד

שוב יתחולל המרדף שאין לו סוף

מרוץ הגרגרים והשניות

שיזרמו

יחלחלו

ויערמו

מהר כל כך

ותיכף

שוב שבת

אין תגובות:

מרעה ועדר עיזאות

מרעה ועדר עיזאות